041 coal fragment #2

6” x 3” x 1 ½”
celadon, thistle ash glazes, stoneware